Sayt daxili axtarış sistemi 

Kütlə psixologiyasının müzakirəsi  

Azərbaycan mədəniyyəti pik saatda

I Bakı Avropa Oyunları

 İkiyə bölünmüş  AZƏRBAYCAN!

 free countersHƏYAT O QƏDƏR QISADIR Kİ, BU ÜZÜNDƏN BAXANDA AZ QALA O BİRİ ÜZÜ - SONU GÖRÜNÜR
"Prezident"

Hafiz Mirzə: "PREZİDENT" kitabı- povestlər - 2013-cü il

Bakı şəhəri, "QANUN" Nəşriyyatı, 60 X 84 formatda, 336 səhifə, 300 tirajla

 

Əvvəlki kitablarında yer alan roman və povestlərində olduğu kimi müəllifin bu kitabındakı əsərlərində də maraqlı süjet xətti, sadə, amma zəngin ifadə tərzi diqqəti çəkir.

Kitaba daxil edilmiş povestlər:

"Prezident"

"Virtual eşq hekayəti"

"Qraf Eduard de Verin "Uilyam Şekspir" təxəllüsü"

"İki nəfər üçün bircə azadlıq"

"Allah səmanın bitdiyi yerdədirmi?"

"Qalanın son günü"

"Abdulla Balçının intiqamı" 

“Prezident” povesti iki obrazın – ən ali kürsünü tutmuş ölkə prezidentinin və sadə pinəçinin qarşılıqlı müqayisəsi, bir günlük həyatı və qayğılarını əhatə edir. Onlar bir-birlərini qiyabi olaraq tanıyır, hər gün uzaqdan da olsa görür və qarşı tərəfi dünyanın ən xoşbəxt insanı hesab edirlər. Lakin əslində də belədirmi? Əsər boyu oxucu çox maraqlı hadisələr və psixoloji məqamlarla tanış olur.

“Virtual eşq hekayəti müasir internet əsrinin özəlliklərini,

“Allah səmanın bitdiyi yerdədirmi?” povesti isə 2-ci dünya müharibəsinin maraqlı məqamlarını əhatə edir.

“İki nəfər üçün bircə azadlıq” povesti  ata ilə oğulu bir-birlərindən xəbərsiz olaraq rinqdə üzbəüz qoyan XVII əsr Afrikasının və Şimali Amerika həyat tərzinin acı reallıqlarına həsr olunmuşdur.

“Qraf Edurd de Verin “Uilyam Şekspir” təxəllüsü” adlı povestində oxucular çoxlarına bəlli olmayan tarixi həqiqətlərlə tanış olacaqlar. “Şekspir” adı ilə tanınan müəllif adi teatr aktyoru yox, Eduard de Ver adlı Oksford  qrafı imiş.

“Qalanın son günü” povesti tarixi Lən­kəran qalasının son günü baş verən maraqlı hadisələrə,

“Abdulla Balçının intiqamı” po­vesti isə Qarsda ermə­nilərin 1-ci Dünya müharibəsi illərində törətdiyi qanlı olay­lara həsr olunmuşdur.

Bu  povestlərdə təsvir olunan dünya və həyat hadi­sələrinə müəllifin obrazlı münasibəti, özünün vətəndaşlıq mövqeyi, milli-mənəvi dəyərlərin və ümumbəşəri hisslərin  aşılanması heç də birbaşa və sadə təlqin yolu ilə deyil, tarixi məqamların gözlənilməzliyi, İlahi hikmətin təzahürü, haqq və ədalətin qələbəsi və məntiqin dolğun dili ilə ifadə olunur. Povestlərdəki hadisələr tarixin müxtəlif  çağlarında, dünyanın bir sıra qitələrində və ölkələrində baş verir. Mü­xtəlif millətlərdən olan qəhrəmanlar  özünün bitkin xarakteri, mürəkkəb taleyi və dolğun ifadə tərzi ilə diqqəti cəlb edir. Oxucu povestlərin heç birində şablon, qondarma hadisələrlə, yorucu təsvirlərlə və şişirdilmiş nəticələrlə qarşılaşmayacaq. Hafiz Mirzə povestlərdəki hadisələrin əhatə dairəsinin  genişliyi ilə oxucunu yükləmir, yormur, üzücü hadisələrlə pessimizmə yuvarlatmır, onu hadisələrin fəal iştirak­çısına çevirməyə  çalışır. Hər bir povest əslində özünün məna yükü ilə oxu­cu­nun ümum­bəşəri nəticələr çıxartmasında, humanizm duyğularının forma­laş­ma­sında gizli vasitəçi olur, ona pozitiv enerji verir, bədii zövqünün cilalanmasına və ictimai şüurunun yetkinləşməsinə yardım göstərir.


 


Dərc etmək istədiyiniz hər bir yazı üçün müəllifdən halallıq almağı unutmayın!Yüklənmiş mətnlər

Proza30
Poeziya24
Publisistika380

"Qızıl qılınc" mükafatını alarkən

"Qeyrət" hekayəsinə mükafat

KİVDF-nin mükafatı verilərkən 

 Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzi

   Böyük Şah İsmayıl Xətai